Εγγραφη Σουγλιανι kids

Εγγραφές παιδιών για τον αγώνα "4o Σουγλιάνι kids" στο Σταυρό Θεσσαλονίκης στις 21 Απριλίου 2019.