Εγγραφή αθλητών Race 12km

3ος αγώνας ορεινού τρεξίματος "Sougliani Race 12km" Σταυρός Θεσσαλονίκης στις 21 Απριλίου 2019

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Έχω υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των πράξεων μου και έχω πλήρη επίγνωση ότι ο αγώνας πραγματοποιείται σε ορεινό περιβάλλον, με εχθρικές κατά κανόνα συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου μου, που μπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, αλλά και κατά την μετάβαση μου ή κατά την αποχώρηση μου από αυτόν. Παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχομαι ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), δίνω την έγκρισή μου στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία μου καθώς και την εικόνα μου (φωτογραφίες, βίντεο) για εισαγωγή στην λίστα συμμετεχόντων, αποτελεσμάτων, στατιστικών και κάθε είδους προβολή του αγώνα.

Σε περίπτωση που είμαι ανήλικος, μπορώ να συμμετάσχω μόνο με την υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα μου, την οποία θα πρέπει παραδώσω στην γραμματεία του αγώνα κατά την παραλαβή του πακέτου συμμετοχής. 

Έχω διαβάσει τους κανονισμούς του αγώνα και τα στοιχεία που δηλώθηκαν παραπάνω είναι απολύτως ακριβή και αληθή.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑ        ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ     ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ, για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς την ηλεκτρονική πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική (κάρτα ανάληψης ΑΤΜ). Μετά την επιτυχή πληρωμή, θα πρέπει το όνομά σας σε διάστημα 2 ημερών να εμφανιστεί στη λίστα συμμετεχόντων.

Αποδεκτές κάρτες

refresh