Αναμνηστικα επαθλα
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  
- Γενική κατηγορία Ανδρών Μ  1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.
- Κατηγορία Μ 18-29 1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο.
- Κατηγορία Μ 30-49 1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο.
- Κατηγορία Μ 50+ 1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- Γενική κατηγορία γυναικών W  1η, 2η & 3η  νικήτριες του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.
- Κατηγορία W 18-39 1η, 2η & 3η  νικήτριες του αγώνα : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο.
- Κατηγορία W 40+  1η, 2η & 3η  νικήτριες του αγώνα: μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο. 

14:00 μμ:  Τελετή απονομής επάθλων