Αναμνηστικα επαθλα

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ

 

 Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται: A) 3 πρώτοι άνδρες γενική κατηγορία B) 3 πρώτες γυναίκες  γενική κατηγορία Γ) Ο πρώτος ή πρώτη στη Κατηγορία  18-29, Δ) Ο πρώτος ή πρώτη στη  Κατηγορία 30-49,Ε) Ο πρώτος ή πρώτη στη Κατηγορία  στη Κατηγορία 50+.

Αναλυτικά, οι απονεμόμενοι αθλητές περιγράφονται παρακάτω:

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  

Α) Γενική κατηγορία Ανδρών Μ  1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) Κατηγορία Μ/W 18-29 τον πρώτο/πρώτη άνδρα/γυναίκα αθλητή/τρια του αγώνα.

Γ) Κατηγορία Μ/W 30-49 τον πρώτο/πρώτη άνδρα/γυναίκα αθλητή/τρια του αγώνα.

Δ) Κατηγορία Μ/W 50+ τον πρώτο/πρώτη άνδρα/γυναίκα αθλητή/τρια του αγώνα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• Γυναίκες Νικήτριες Αγώνα

Α) Γυναικών W  1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) Κατηγορία W/M 18-29 τον πρώτο/πρώτη άνδρα/γυναίκα αθλητή/τρια του αγώνα.

Γ) Κατηγορία W/M 30-49 τον πρώτο/πρώτη άνδρα/γυναίκα αθλητή/τρια του αγώνα.

Δ) Κατηγορία W/M 50+ τον πρώτο/πρώτη άνδρα/γυναίκα αθλητή/τρια του αγώνα.