Αναμνηστικά έπαθλα

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ

 

 Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται: A) 3 πρώτοι άνδρες γενική κατηγορία B) 3 πρώτες γυναίκες  γενική κατηγορία 
Αναλυτικά, οι απονεμόμενοι αθλητές περιγράφονται παρακάτω:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  

Α) Γενική κατηγορία Ανδρών Μ  1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α) Γυναικών W  1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.