Δεδομένα διοργάνωσης Trail 24,5km
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Sougliani Trail 24,5km


Μήκος διαδρομής: 24,5χιλ.
Κατανομή πεδίου διαδρομής: 82,8% μονοπάτι, 9,8% Δασικός Δρόμος, 7,4% Άσφαλτος.
Τύπος διαδρομής: Kυκλική διαδρομή σε σχήμα οχτώ (8)
Ψηλότερο σημείο: 859 μέτρα.
Χαμηλότερο σημείο: 10 μέτρα.
Θετική υψομετρική διαφορά: 1600 μέτρα.
Αρνητική υψομετρική διαφορά: 1600 μέτρα.
Σταθμοί Υποστήριξης: 5
Σημεία Ελέγχου: 7
Ενδιάμεσα όρια αποκλεισμού: 1 (3ος Σταθμός Τσολάκη 12km 03:30 ώρες)
Υποχρεωτικός εξοπλισμός: Όχι
Εκκίνηση/Τερματισμός: 1ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού
Ώρα εκκίνησης: 09:45π.μ. ώρα  Κυριακή 26 Απριλίου 2020
Χρονικό Όριο Εγκυρότητας: 05:30 ώρες
Κλείσιμο διοργάνωσης: 15:15μ.μ. ώρα Κυριακή 26 Απριλίου 2020