Αναμνηστικα επαθλα
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

- Γενική κατηγορία Ανδρών Μ  1ο, 2ο & 3ο  νικητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο

- Κατηγορία Μ 18-29 1ο, 2ο & 3ο  νικητή : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο

- Κατηγορία Μ 30-39 1ο, 2ο & 3ο  νικητή : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο

- Κατηγορία Μ 40-49 1ο, 2ο & 3ο  νικητή : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο

- Κατηγορία Μ 50+ 1ο, 2ο & 3ο  νικητή : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

- Γενική κατηγορία γυναικών W  1η, 2η & 3η  νικήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο

- Κατηγορία W 18-39 1η, 2η & 3η  νικήτρια : μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο

- Κατηγορία W 40+  1η, 2η & 3η  νικήτρια: μετάλλιο, πλακέτα, αναμνηστικό δώρο


14:00 μμ:  Τελετή απονομής επάθλων