Αναμνηστικά έπαθλα
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  
- Γενική κατηγορία Ανδρών Μ  1ο, 2ο & 3ο  νικητές : μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- Γενική κατηγορία γυναικών W  1η, 2η & 3η  νικήτριες : μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο

14:00 μμ:  Τελετή απονομής επάθλων