Δεδομένα διοργάνωσης Path 12km
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Path 12km

 
Τύπος αγώνα: Διαδρομή Ορεινού τρεξίματος “ Σουγλιάνι Path 12km”
Μήκος διαδρομής: 12 χιλ.
Κατανομή πεδίου διαδρομής: 75% μονοπάτι, 9,1% Δασικός Δρόμος, 15,8% Άσφαλτος.
Τύπος διαδρομής: Kυκλική διαδρομή 
Ψηλότερο σημείο: 665 μέτρα.
Χαμηλότερο σημείο: 10 μέτρα.
Θετική υψομετρική διαφορά: 750 μέτρα.
Αρνητική υψομετρική διαφορά: 750 μέτρα.
Σταθμοί Υποστήριξης: 2
Σημεία Ελέγχου: 3
Ενδιάμεσα όρια αποκλεισμού: 1 (2ος Σταθμός Παλιόχωρας  8,2km 03:00 ώρες)
Υποχρεωτικός εξοπλισμός: Όχι
Εκκίνηση/Τερματισμός: 1ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού
Ώρα εκκίνησης: 10:45π.μ. ώρα  Κυριακή 26 Απριλίου 2020
Χρονικό Όριο Εγκυρότητας: 04:00 ώρες
Κλείσιμο αγώνα: 14:45μ.μ. ώρα Κυριακή 26 Απριλίου 2020