Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ

  

 

Σουγλιάνι TRAIL 3D animation

 

Ορειβασία στον Άνω Σταυρό - Μένουμε Έλλάδα

 

Ταξιδεύοντας με τον ΦΟΣ Σταυρού

Τον Δεκέμβριο του  2010  μία ομάδα Φυσιολατρών & Πεζοπόρων από τον Σταυρό  και τον Άνω Σταυρό ,αποφάσισαν την ίδρυση ενός Φυσιολατρικού  Ορειβατικού Συλλόγου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  με  στόχο την διάδοση της ορειβασίας με έδρα το Σταυρό Δήμου Βόλβης νομού Θεσσαλονίκης. Του έδωσαν την επωνυμία "Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σταυρού" και διακριτικό τίτλο Φ.Ο.Σ.ΣΤΑΥΡΟΥ. Το πρώτο προσωρινό  διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται για να κατατεθεί το καταστατικό στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης   το συγκρότησαν τα εξής 5 άτομα:

ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ Ιωάννης του Αριστοτέλη  Πρόεδρος ,
ΓΙΟΚΟΤΟΣ Ζαφείρης του Χρήστου  Γραμματέας
ΝΤΕΡΑΚΗΣ Σταύρος του Πάντου  Ταμίας
ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ Ευστράτιος του Ιωάννη  μέλος
ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ Σάββας του Γεωργίου  μέλος.
Στις 26 Μαΐου 2011 βγαίνει η απόφαση από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  με  επωνυμία "Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σταυρού" και διακριτικό τίτλο Φ.Ο.Σ.ΣΤΑΥΡΟΥ. Διεξάγονται εκλογές για να εκλεγεί το διοικητικό συμβούλιο που το αποτελούν τα εξής 7 άτομα: Πρόεδρος Παπατζίκος Γιάννης, Αντιπρόεδρος Γιαννούλης Γιώργος, Γραμματέας Γιόκοτος Ζαφείρης, Βοηθός Γραμματέα Μπλεμπιτζόγλου Σάββας, Ταμίας Ντεράκης Σταύρος,   Έφορος Αγκοτάκης Γιάννης, Βοηθός Έφορος Γκλεζάκης Στράτος.
Το ημερολόγιο έδειχνε 12 Δεκεμβρίου 2010 και έτσι ξεκίνησε η πρώτη σελίδα της φυσιολατρικής ορειβατικής ιστορίας στο Σταυρό Δήμου Βόλβης, νομού Θεσσαλονίκης.

Μετά από δύο χρόνια, στις 24/03/2013, διεξάγονται εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο όπως ορίζει το καταστατικό.Το καινούριο Δ.Σ. αποτελούν τα εξής άτομα: Πρόεδρος Γκλεζάκης Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος  Μπλεμπιτζόγλου Σάββας, Γραμματέας Γιαννούλης Γιώργος, Βοηθός Γραμματέα  Γιόκοτος Ζαφείρης, Ταμίας Ντεράκης Σταύρος,   Έφορος Βουλτσιάδης Βασίλης , Βοηθός Έφορος Παπατζίκος Ιωάννης.

 Copyright © 2014 All Rights Reserved. PCgate